พ่อปู่ชีปะขาว ? เหตุใดชาวบ้านพากัน ไปขอหวย ตอน 1

และในวันนี้ พวกเรา จะขอเล่าเรื่อง เกี่ยวข้อง ถึงเรื่อง อิทธิฤทธิ์ ท่านพ่อ ปู่ชีปะขาว ที่เป็นพระอาจารย์ ของ หมื่นสุนทรเทวาว่าทำไมคนถึง ไปขอหวย

ชีปะขาว"วัดศรีสุดาราม อาจารย์โกษาธิบดี(ปาน) | https://tookhuay.com/  | เว็บ หวยออนไลน์ | ที่ดีที่สุด | หวยหุ้น | หวยฮานอย | หวยลาว
ภาพจำลองจากละคร บุพเพสันนิวาส

ใน ช่วง สมัย ปลาย กรุงศรี อยุธยา ใน รัชสมัย สมเด็จ พระนารายณ์มหาราช “พ่อปู่ชีปะขาว” ซึ่ง เป็น ผู้ที่มีวิชา อาคม แก่ กล้าเก่ง ทางวิปัสสนา และ มีพลังจิต ท่านเป็น อาจารย์ ของ เจ้า พระยาโกษาธิบดี (ปาน) หรือ ออกพระวิสุทธิ สุนทร ราชทูต ของ สมเด็จ พระนารายณ์ มหาราช พร้อม ด้วย ออก หลวงกั ลยาราชไมตรี อุปทูต และ ออก ขุนศรีวิสา รวาจา ตรีทูต เดินทาง โดย ใช้ เรือกำปั่นในการ ไป เจริญพระราชไมตรี กับ กับ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง ฝรั่งเศส แต่การ เดินทาง ดังกล่าว ก็ไม่ราบรื่น เมื่อเรือของคณะราชทูต ได้ เผชิญ กับ พายุหนัก และ เรือ ได้หลุด เข้าไปใน วัง-น้ำวน แต่ด้วย วิชาอาคม ของ พ่อปู่ชีขาว ได้ช่วยเหลือ เรือของ คณะ ราชทูต ให้หลุดออก มาจาก วัง น้ำวน ได้ อย่าง ปาฏิหาริย์ จน ทุกคนรู้สึก อัศจรรย์ใจ มาก จนเป็นที่ กล่าวขาน กันถึง ทุกวันนี้

ทั้งนี้ทั้งนั้น ตาม เรื่องราว ทางประ วัติศ าสตร์ ได้เล่า ถึงวัด วัด หนึ่งที่ สร้างขึ้น ตั้งแต่ ครั้งสมัย ก รุงศรี อยุธยา นั่นก็ คือ วัด ศรี สุดารามวรวิห าร ซึ่ง ตา ม ป ระวัติศาสตร์ ได้เล่า ว่า ก่อนที่ จ ะเกิดการ เปลี่ยน แผ่นดิน ไปสู่ ช่วง พระเพทราชา ท่ าน ชีปะขาว ได้ใ ห้ ลูก ศิษ ย์ส่ง ที่บา งกอ กน้อ ย แล้ว ท่าน ก็หาย ตัวไปจาก ตรง นั้น จากนั้ น มาก็ ไม่มีใคร พบเห็น ท่า นอีก เลย เหล่า ลูกศิษย์ จึงร่ วม กั นสร้า งวั ดโด ยตั้งชื่ อว่า “วัด ชีปะขาวหาย” ซึ่ง เป็น วั ดศรีสุ ดาราม ใ นปัจจุ บัน 

ไปต่อกันที่ep.2เลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาครับกับหัวข้อ ว่าทำไมผู้คนถึงแห่กัน ไปขอหวย ที่นี่กันมากมายขนาดนี้

เรื่องที่น่าสนใจ

ห น้ า แ ร ก

มาแก้บนแบบปังๆ

คำณวนหวยยังไงให้ปั๊วะๆนะ

บูชาแม่นางกวัก ไม่ยากหรอกจริง

หวยหุ้นเยอรมัน

ห ว ย หุ้ น ไ ท ย คื อสิ่งที่มันไม่ยาก

Golden Rutile Quartz หรือ หินไหมทอง

อาภาพร นครสวรรค์เจ้าของเพลงดัง มาทุกงวด

เลขหวยบั้งไฟพญานาค

ห ว ย หุ้ น จี น

คำทำนายให้โชค

ห ลั ก สู ต ร เ ซี ย น คำ น ว ณ หวยรัฐ