ประวัติ เรื่องราวและ ได้เลขเด็ด จากเรื่องราว หลวงพ่อโต วัดระฆัง ตอนที่ 1

ทุกท่านคงจะได้ฟังหรือได้ไปกราบไหว้กันมาหลายครั้งแล้วสำหรับสายขอโชคให้ ได้เลขเด็ด สาย หวยออนไลน์ อย่างเราคงไม่มีใครไม่รู้จัก หลวงพ่อโต วัดระฆัง ท่านเป็นที่เคารพ ศรัทธา ของชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากความเมตตาของท่าน

วัดระฆัง  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว
วัดระฆัง  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

พิกัด วัด ระฆัง โฆสิตารามวรมหาวิหาร 

วัด ระฆัง โฆสิตารามวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ ในแขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร อยู่ใน เขตกา รปกครอง คณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 1

วัดโบราณ สมัยอยุธยา

วัดระฆังฯ แห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดบางว้าใหญ่ หรือบางหว้าใหญ่ ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว้าใหญ่ โปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวง และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ในสมัยรัตนโกสินทร์

ขุดพบระฆัง ที่มาของชื่อวัด

ต่อมา รัชสมัย พระบาท สมเด็จ พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช วัดบางว้าใหญ่ อยู่ใน พระอุปถัมภ์ของเจ้านาย วังหลัง คือ สมเด็จ พระเจ้า พี่นางเธอ เจ้า ฟ้ากรม พระเทพ สุดาวดี (สา) พระเชษฐภคินี ของพระบาท สมเด็จ พระพุทธ ยอดฟ้า จุฬาโลก มหาราช และ เป็น พระชนนี ของกรม พระราชวัง บวรสถานพิมุข ทรงมี ตำหนัก ที่ประทับ อยู่ติดกับ วัด ได้ทรงบูรณ ปฏิสังขรณ์ วัด ร่วม กับ พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ ได้ขุดพบ ระฆัง 1 ลูก ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัด พระศรีรัตนศาสดาราม โดย ทรง สร้า ง ระฆัง ชดเชย ให้วัดบางว้า ใหญ่ 5 ลูก

วัดระฆัง  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว
วัดระฆัง  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

มีชื่อใหม่ แต่ คน ไม่นิยม

จากนั้นได้ พระราชทาน นามวัดใหม่ว่า “วัดระฆัง โฆสิตาราม” นอกจาก เป็นเพราะ ขุดพบระฆัง ที่วัดนี้ และ เพื่อฟื้นฟู แบบแผน ครั้งกรุงศรี อยุธยา ที่มีวัด ชื่อวัด ระฆัง เช่นกัน ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โปรด เกล้าฯ ให้เปลี่ยน ชื่อ “วัด ระฆัง โฆสิตาราม” เป็น “วัดร าชคัณฑิยาราม” (คัณฑิ แปล ว่าระฆัง) แต่ไม่มีคน นิยมเรียกชื่อนี้ ยังคง เรียกว่า วัดระฆังต่อมา

หอ พระไตรปิฎก สมัยรัชกาลที่ 1

วัด ระฆัง โฆสิตาราม มี หอพระไตรปิฎก ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรม ที่สวยงามมาก เคยเป็นพระ ตำหนัก และ หอ ประทับนั่งของ พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ขณะทรง รับราชการ ในสมัยธนบุรี และ โปรดเกล้าฯ ให้รื้อมา ถวายวัด เมื่อเสด็จ ขึ้นครอง ราชสมบัติ แล้ว มีพระราช ประสงค์จะ บูรณปฏิสังขรณ์ ให้สวยงาม เพื่อเป็น หอพระไตรปิฎก

วัดระฆัง  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

จบแล้วนะครับสำหรับตอนที่ 1 สำหรับเรื่องราว การ ได้เลขเด็ด และประวัติ หลวงพ่อโต ยังมีอีก 2 ตอน นะครับอยากให้ทุกคนอดทนอ่านไปพร้อมๆกันแล้วมาดูกันครับว่ามีเลขอะไรบ้างกันนะ

เรื่องที่น่าสนใจ