บูชาแล้ว ร่ำรวย พญานาคราช คำชะโนด คอหวยต้องไปให้ได้!

"เจ้าปู่ศรีสุทโธ" มหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่ แห่งคำชะโนด  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

 ความ ร่ำรวย ไม่ว่า ใคร ๆ ก็ อยาก มี และ หลาย ๆ คน อด ถามไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาภว่า บูชาแล้ว ร่ำรวย บูชา พญานาคราช จะ มี โชคลาภ หรือไม่ ความจริง สิ่งนี้ ย่อม ขึ้น กับ กรรม และ วาระ ของ แต่ละ บุคคลด้วย

“นาคาศรีสุทโธ และ นาคีศรีปทุมมา” เป็น พญานาคราช ผู้เป็นใหญ่ ใน ประเทศไทย เป็น พญานาคราช ของ องค์อินทราธิราชเจ้า “มีพรหมประกายโลก” หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด สถานที่ ดังกล่าว ตั้งอยู่ ระหว่าง รอยต่อ ของ ตำบลวังทอง ตำลบบ้านม่วง และ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็น เวียงวัง ที่ ประทับ ซึ่ง เป็น สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ เป็น ที่ เคารพ ยำเกรง และ ศรัทธา ของ คน ใน จังหวัดอุดรธานี และ อีสาน ตอนบน

องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ หรือ จ้าวปู่ศรีสุทโธ มีวรกายสีเขียวมรกต เศียรสีทอง มีเมตตาสูงต่อผู้กราบไหว้บูชา

ส่วนองค์นางพญาศรีปทุมมานาคิณีผู้เป็นชายาแผลงเศียรได้ 5 เศียร ทั้งสององค์โปรดปรานการฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์มาก และเนรมิตวรกายเป็นเศียรเดียว หรือเป็นมนุษย์ก็ได้

คำชะโนด  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว
คำชะโนด  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

วังนาคินทร์คำชะโนด ที่มาก็คือมีบ่อน้ำอยู่กลางดงชะโนด เป็นบ่อน้ำขนาดเล็กๆ แต่กลับมีน้ำซึมออกมาตามธรรมชาติตลอดเวลา ทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน้ำประทานมาให้โดยพญานาคที่อาศัยอยู่ในบริเวณผืนป่า 18 ปีล่วงผ่าน ดูเหมือนเรื่องเล่านี้ยังคงเป็นที่โจษขานสืบมา

พระคาถานี้ไม่ใช่เป็นคาถาของจ้าวปู่ องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธเพียงพระองค์เดียว แต่เป็นพระคาถาที่ลูกหลาน ทั้งหลายสวดสาธยายถึงพญานาคราช -พญานาคิณีถ้ วนทุกพระองค์ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้
คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

แม่ย่าพรรณิภาศรี พ่อปู่ศรีสุทโธ  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)


คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

พระคาถานี้ไม่ใช่เป็นคาถาของจ้าวปู่ องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธเพียงพระองค์เดียว…แต่เป็นพระคาถาที่ลูกหลาน ทั้งหลายสวดสาธยายถึงพญานาคราช -พญานาคิณีถ้วนทุกพระองค์ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้… ลำดับแรกก่อนจะสวดสาธยายมนต์คาถาทุกบทต้องตั้ง  นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้า (คือพวกเรา) ทั้งหลายทั้งปวงเสียก่อน…

ในปัจจุบันชาวบ้านเชื่อว่า ดงคำชะโนดเป็นที่อาศัยของพญานาคและเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่จะเข้าไป มีข้อห้าม เช่น ห้ามใส่รองเท้า หมวก แว่นตา และร่ม และที่สำคัญห้ามเก็บผลหรือส่วนใดๆ ของต้นชะโนดกลับมา ได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าหากใครไม่ทำตามหรือลบหลู่จะมีอันเป็นไปบางรายก็กลับไม่ถึงบ้านเลยก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ เมื่อข้ามสะพานทางเดินพญานาคคู่ เข้ามายังป่าคำชะโนด จะเป็นจุดสำคัญให้ได้ชมอยู่สามจุดด้วยกัน คือบ่อน้ำศักสิทธิ์คำชะโนด ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ และต้นไทรใหญ่ เริ่มจากการสักการะปู่ศรีสุทโธที่ผู้คนให้ความศรัทธากันมาก บ้างก็มาบนบาน ให้ตนเองประสบความสำเร็จต่างๆ บ้างก็มาขอเลขเด็ด

เรื่องที่น่าสนใจ

ห น้ า แ ร ก

มาแก้บนแบบปังๆ

คำณวนหวยยังไงให้ปั๊วะๆนะ

บูชาแม่นางกวัก ไม่ยากหรอกจริง

หวยหุ้นเยอรมัน

ห ว ย หุ้ น ไ ท ย คื อสิ่งที่มันไม่ยาก

Golden Rutile Quartz หรือ หินไหมทอง

อาภาพร นครสวรรค์เจ้าของเพลงดัง มาทุกงวด

เลขหวยบั้งไฟพญานาค

ห ว ย หุ้ น จี น

คำทำนายให้โชค

ห ลั ก สู ต ร เ ซี ย น คำ น ว ณ หวยรัฐ