แห่ดู หวย เจ้าแม่ตะเคียน “สีจันทร์ฉาย” ร่ายรำชูนิ้ว ไม่พลาดได้เลขเด็ด

แห่ดูประทับทรงเจ้าแม่ตะเคียน "สีจันทร์ฉาย" ร่ายรำชูนิ้ว หวังได้เลขเด็ดก่อนหวยออก | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

เนื่อง จาก ใกล้ วัน หวย ออก ชาวบ้าน จาก ทั่ว สารทิศ ได้ เดิน ทาง มา กราบ ไหว้

แม่ ตะเคียน สีจันทร์ฉาย อายุ กว่า 489 ปี เพื่อ ขอ เลขดัง โชคลาภ ก่อนถึงวัน หวย ออก

ณ วัด ปากคลอง ม. 5 ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. สุโขทัย เนื่องจาก ใกล้ วัน หวย ออก

โดย ใน วันนี้ ได้มี คนทรงเจ้า เจ้าเดิม มา ประกอบ พิธี อัญเชิญ เจ้าแม่ ตะเคียน สีจันทร์ฉาย มา ประทับ ร่างทรง

ซึ่ง ก่อนที่ เจ้าแม่ ตะเคียน จะ ประทับ ร่างทรง ก็ได้ มีการ ประกอบ พิธี

โดย ร่างทรง ได้ทำ พิธี จุดธูป บูชา สักพัก ร่างทรง ก็ได้ ลุกขึ้น และ ร่ายรำ ไปมา และ ร้องขอ หมากพลู มาเคี้ยว

โดย กล่าวว่า อยากจะ ให้ ช่วย บอก ชาวบ้าน มา ช่วยกัน สร้าง โบสถ์ ให้ วัดปากคลอง แห่งนี้ ที่ ยัง สร้าง ไม่ สำเร็จ ให้ สำเร็จ

จากนั้น ร่างทรง ได้ ร่ายรำต่อ และ ชูไม้ ชูมือ และ กางนิ้ว ไปมา สลับ ซ้ายขวา

ร่างทรง | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

ทำให้ ชาวบ้าน ที่ มาร่วม พิธี ต่างนำ โทรศัพท์ มือถือ มา บันทึกภาพ ไว้เพื่อ นำไป ตี เป็น ตัวเลข ซึ่ง บางราย ตีได้ เลข 752  บางราย ตีเป็น 71 ซึ่ง ก็เป็น ความเชื่อ ส่วนบุคคล

หลังจาก ที่ เจ้าแม่ ตะเคียน ออก จาก ร่าง แล้ว ชาวบ้าน ต่าง ก็ แห่กัน ไปที่ แผง ลอตเตอรี่ที่มารอขายหลายแผง เพื่อซื้อเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ทางคณะ ร่างทรง ยังได้มี การนำ ไม้ตะเคียน มา แกะสลัก เป็น รูป แม่ตะเคียนจันทร์ฉาย ขนาดสูง 2 นิ้ว จำนวน 100 องค์ เพื่อ ให้ ชาวบ้าน ได้ ร่วม บูชา

ใน ราคา องค์ละ 599 บาท เพื่อ นำเงิน ร่วมสร้าง พระอุโบสถ กับ ทาง วัดปากคลอง อีกด้วย

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

เลขเด็ดแม่แก้ว

หุ้ น ไ ท ย คื อ อ ะไร คลิ๊ก

คำทำนายให้โชค

ห ลั ก สู ต ร เ ซี ย น คำ น ว ณ

วิ ธี ก า ร แ ท ง หุ้ น จี น โดยละเอียด